Om os/ Kontakt

Jysk Bonsai Klub


Jysk Bonsai Klub arrangerer møder og andre aktiviteter vedrørende bonsai i Syddanmark.


Vi har medlemmer i hele Sydjylland, fra Herning til den tyske grænse. Samt på Fyn.

Vi har ingen formelle foreningsvedtægter og p.t. kun 100 kr. pr. år i kontingent.

Normalt betales 25 kr.til værten ved arrangementerne. Ved inviterede foredragsholdere og demonstratører er der ekstra betaling.


Ved møderne, der foregår under hyggelige former, ca. en gang om måneden, drager vi nytte af hinandens erfaringer med fremstilling og pasning af bonsai og plantegrundlag, dels ved foredrag og dels ved workshops, hvor vi bearbejder grundlagene til forhåbentlig kommende bonsai. Vi inviterer eksperter til at fortælle om specielle emner, og dygtige bonsai-entusiaster til at demonstrere og give os gode tips. Møderne foregår spredt over hele vort område, om muligt på medlemmernes adresser.

Vi afholder ture til planteskoler og ud i naturen, hvor vi – efter forhåndstilladelse – kan medtage lovende plantegrundlag til bearbejdning til bonsai.


Klubledelsen består (pr. juni 2019) af

Erik Pedersen (Formand) og

Flemming S. Elleby (Kasserer)Vi har adgang til bonsai-materiale, herunder litteratur, videoer, mm, og der findes en specialforretning i området med alt til bonsai-hobbyen. Vi tilbyder råd og vejledning til alle bonsaiinteresserede - også nybegyndere. Kurser i bonsaidyrkning kan arrangeres.For yderligere oplysninger om Jysk Bonsai Klub

er interesserede velkomne til at kontakte formanden:

Erik Pedersen,  Tlf. 61 39 71 09.

e-mail: erik.hanne@mail.dkØnsker du Medlemsskab af  emailgruppen?

Blot send en email til  erik.hanne@mail.dk med navn og ønsket om  medlemsskab. Så får du nyheder og klubprogram pr. email
Ønsker du Medlemsskab af  Jysk Bonsai Klub?

Blot send en email til  erik.hanne@mail.dk med navn, adresse og tlf. nr.  med ønsket om klubmedlemsskab. Der opkræves et  Kontingent: 100 kr. pr. år. Så får du  nyheder, klubprogram og vore (meget simple) klubregler pr. email, samt  alle medlemsfordele: Medbestemmelse, adgang til arrangementer, mm.


 

Protokollat- 

Som supplement til klubbens regler nedfældes her de sædvanlige fremgangsmåder for klubbens virke og information.


Aktiviteter/møder.

Jysk Bonsai Klub arrangerer møder og andre aktiviteter vedrørende bonsai i Syddanmark. Ved møderne, der foregår under hyggelige former, ca. en gang om måneden, drager vi nytte af hinandens erfaringer med fremstilling og pasning af bonsai og plantegrundlag, dels ved foredrag og dels ved workshops, hvor vi bearbejder grundlagene til forhåbentlig kommende bonsai. Vi inviterer eksperter til at fortælle om specielle emner, og dygtige bonsai-entusiaster til at demonstrere og give os gode tips. Vi afholder ture til planteskoler og ud i naturen, hvor vi – efter forhåndstilladelse – kan medtage lovende plantegrundlag til bearbejdning til bonsai.

Ca. hvert halve år udarbejdes aktivitetsprogram for den næstfølgende periode. Programmet udarbejdes af formanden efter indhentning af ønsker fra medlemmerne. Om muligt findes værterne for aktiviteterne blandt klubbens medlemmer. Der tilstræbes en mødeplacering, der tilgodeser medlemmernes geografiske spredning. Programmet kan suppleres/ændres undervejs. Ændringer meddeles mindst en måned før aktivitetens afholdelse. Programmet offentliggøres ved udsendelse af emails til medlemmerne, samt på hjemmesiden www.jyskbonsai.dk . Endvidere søges det meddelt på kalenderen for Dansk Bonsai Selskab.

Dagsaktiviteter afholdes fortrinsvis på søndage, aftenaktiviteter på mandage eller onsdage (begyndende kl 18:30). Der afsættes mindst 3 timer til bonsaiarbejde. Hvor det er relevant, er deltagerne meget velkommen til at medbringe træer og grundlag til bearbejdning og diskussion. Der udarbejdes ikke dagsorden for og referater af almindelige klubmøder. Disse skal benyttes til bonsai-aktiviteter, herunder undervisning.

Normalt er deltagergebyret 25 kr. ved arrangementerne, dog mere ved inviterede foredragsholdere og demonstratører. Ved aktiviteter hos medlemmerne modtager værten 25 kr. pr. deltager fra kassen.


Medlemskab.

Der føres liste over medlemmerne, hvor disses navn, adresse, email og telefonnummer er anført.  Medlemskab giver medbestemmelse og adgang til alle klubbens aktiviteter. Personer, der ønsker oplysninger om klubbens aktiviteter, og som har opgivet email-adresse, føres på en særskilt liste over associerede medlemmer.  Persondataloven iagttages ved disse registreringer.


Webside.

Klubben driver en Web-side, der informerer om klubbens arbejde og om kontaktoplysninger.


PR  -farve og design.

Klubbens logo består af JYSK BONSAI KLUB skrevet med versaler i typen showcard gothic, samt et billede af Helge Madsens pinus parviflora. Dette kan indrammes delvis af bambuspinde. På hvid baggrund er teksten sort eller olivengrøn. På sort baggrund er teksten rød eller hvid.


Økonomi.

Til dækning af evt. lokaleleje, webside og andre PR aktiviteter samt underskud ved arrangementer, opkræves et kontingent; der p.t. udgør kr. 100 for et år. Det tilstræbes dog, at aktiviteterne hviler i sig selv via deltagergebyret. Eventuelle forretninger som enkeltmedlemmer gør med trediepart er klubben uvedkommende.


Maj/juni 2018Regler for Jysk Bonsai Klub

 

1) Klubbens formål er at afholde bonsai-aktiviteter til glæde og udvikling for alle klubbens medlemmer og andre interesserede.

2) Den formelle klubstruktur holdes så enkel som overhovedet mulig og andre formaliteter på et minimum.

3) Klubbens ledelse består af formand og kasserer, der begge er på valg hvert andet år ved en generalforsamling i juni måned. Ledelsen beslutter klubbens aktiviteter efter indhentning af forslag fra medlemmerne. Om det findes nødvendigt, kan ledelsen tilknytte assisterende medlemmer som f.eks. webmaster og udstillingskoordinator.

4) Retningslinier for Klubbens og ledelsens virke fastsættes i en protokol, der godkendes af generalforsamlingen.

5 )Der skal være enighed i klubledelsen om alle økonomiske forhold, der i størst mulig omfang skal tilgodese Jysk Bonsai Klub.